Episode – Beekbergen

Ontdek de historie van Beekbergen

Zoek de juiste antwoorden op de 2 vragen en los de puzzel op

Beekbergen heeft een inwoneraantal van bijna 5.000. Vanaf het einde van de 16e eeuw begon de papierindustrie zich op de Veluwe te ontwikkelen. Het papier moest toen namelijk zelf worden gemaakt, omdat door de toen heersende oorlogen de aanvoer van papier werd belemmerd. In het huidige Beekbergen verschenen langs de Oude Beek drie watermolens, de Ruitersmolen die rond het jaar 1693 werd gebouwd, de Tullekensmolen uit 1535 en nog een molen met dezelfde naam, die voor 1680 werd gebouwd. Alle drie de molens dienden vanaf hun ingebruikname als papiermolen op de uit 1535 stammende Tullekensmolen na; die molen werd in 1601 omgebouwd tot een papiermolen en diende daarvóór als korenmolen. Door de uitvinding van de stoommachine namen papierfabrieken de werkzaamheden eind 19e eeuw over. Veel watermolens op de Veluwe werden toen omgebouwd tot wasserijen.

Vraag 1

De herberg is een begrip in Beekbergen. Er werd in 1621 al bier gebrouwen op de boerderij en herberg. We weten dat Jochem Brouwer in 1710 de eigenaar was van deze herberg. Hij diende toen namelijk een verzoekschrift in bij de gouverneur van Gelderland omdat hij wilde dat de straatweg langs zijn uitspanning zou gaan lopen. Het verzoek werd toentertijd ingewilligd en nog steeds komt het verkeer langs het huidige hotel-restaurant.
De zoon van Jochem Brouwer nam de boerderij en herberg over. Financiële problemen dwongen hem echter de herberg te verkopen. De herberg werd uiteindelijk in 1804 door een neef weer teruggekocht. Daarmee bleef de herberg tot in de twintigste eeuw in de familie.
Aan de westkant van de herberg stond ooit een schaapskooi, omgeven door lindebomen. Dit werd een overtuin genoemd: een tuin die van het huis gescheiden werd door een openbare weg of water. De herberg had ooit een speciale kamer voor vishandelaren uit Harderwijk en Elburg. De penetrante geur die deze mensen permanent om zich heen hadden, was genoeg reden om hen een aparte kamer te geven.

Wat is de naam van deze herberg?

Vraag 2

Het station Beekbergen aan het spoor Dieren-Apeldoorn is in gebruik geweest van 1 juli 1887 t/m 1 augustus 1950. Nu is het van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM). ‘Zij laten op het traject gedurende de zomermaanden en daarbuiten op speciale dagen hun historische treinen rijden. Het station is ontworpen door architect K.H. van Brederode.

HOE VAAK RIJDT DE STOOMTREIN in de maand juli 2024?

puzzel

Zoek alle woorden, streep ze weg en dan blijft de juiste oplossing over. Hieronder kan je de puzzel downloaden om zelf thuis op te lossen.

WAT IS DE OPLOSSING van de PUZZEL?

Stuur je antwoorden in