Episode – Klarenbeek

Ontdek de historie van Klarenbeek

Zoek de juiste antwoorden op de 2 vragen en los de puzzel op

Na de bouw in de achttiende eeuw van een door waterkracht aangedreven kopermolen vormde zich een nederzetting, die halverwege de negentiende eeuw een eigen rooms-katholieke kerk kreeg. Omstreeks 1871 werd de molen vervangen door een houtzagerij. Het bedrijf was generaties lang in handen van de familie Krepel. Voor de aanvoer van het hout en de afvoer van de producten (vooral sigarenkistjes) werd een spoorverbinding aangelegd met de even noordelijker gelegen spoorlijn tussen Apeldoorn en Zutphen. Daar kwam toen ook een halte voor personenvervoer.

Klarenbeek wordt doorsneden door de grens tussen de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Het dorp heeft een compacte kern maar een fors buitengebied. Aan de Apeldoornse kant vallen de buitengebieden De Hooilanden en Het Woud onder Klarenbeek. 

Het dorp Klarenbeek omvat ca. 1.300 huizen met ca. 3.200 inwoners (bijna gelijk verdeeld over de beide gemeenten, namelijk ca. 1.650 inwoners onder de gemeente Apeldoorn en ca. 1.500 inwoners onder de gemeente Voorst).

 

Vraag 1

Zo’n 8.000 jaar bleef het Beekbergerwoud ongeschonden. Totdat in 1871 tot de laatste boom werd geveld. Er kwam een agrarisch gebied met weilanden en akkers. Natuurmonumenten is in 2006 begonnen met herstel van het gebied en probeert daarbij iets van de sprookjesachtige wildernis terug te brengen. Je kunt in het Beekbergerwoud wandelen vanaf de parkeerplaats aan de Woudweg in Klarenbeek.

Wat voor een soort bos was het beekbergenwoud tot 1871?

Vraag 2

Landgoed Klarenbeek is Industrieel Erfgoed en al 8 generaties lang in familiehanden. De stuwende kracht achter Landgoed Klarenbeek is de familie Krepel die in 1732 een koperpletterij opzette. In 1870 werd de koperslagerij omgezet tot sigarenkistenfabriek

Wat werd naast koper en sigaren op het landgoed gemaakt?

puzzel

Los de puzzel met de gehusselde woorden. Hier kan je de puzzel downloaden om zelf thuis op te lossen.

Welke zin is de oplossing van de puzzel?

Stuur je antwoorden in